• Operationele forecast OSR

  Voor de operationele processen in de Haven van Rotterdam maakt het Havenbedrijf Rotterdam al vele jaren gebruik van voorspellingen ...

  read more
 • Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

  Het Pannerdensch Kanaal is een cruciaal onderdeel van het Nederlandse watersysteem, aangezien hier de verdeling van het water ...

  read more
 • Opstellen Qf relaties Rijntakken

  Afvoergegevens (debieten) van de grote rivieren zijn als basisinformatie van direct belang voor het dagelijkse waterbeheer ...

  read more
 • Luwte/ondiepe zone Wolderwijd

  Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft de opgave om in de Randmeren Oost een luwte zone en ondiepe zone aan te leggen van 50 hectare ...

  read more
 • Het operationele stromingsmodel Rotterdam (OSR)

  Svašek Hydraulics heeft een operationeel hydrodynamisch model van de gehele haven van Rotterdam ontwikkeld. Het model ...

  read more
 • WTI 2011, Rijn- en Maasdelta

  In 2011 moet de veiligheid van de Nederlandse primaire waterkeringen weer periodiek door de Nederlandse overheid ...

  read more
 • WTI 2011, IJsselmeer en IJssel

  In 2011 moet de veiligheid van de Nederlandse primaire waterkeringen weer periodiek door de Nederlandse ...

  read more
 • Gate LNG studies

  Gate LNG B.V. (Gas access to Europe) heeft in de haven van Rotterdam de eerste Nederlandse LNG ...

  read more
 • Temperatuur Flevocentrale

  In de Flevopolder – aan de rand van het IJsselmeer – ligt de Flevocentrale. Deze electriciteitscentrale levert energie ...

  read more
 • Koelwater lozing Neminco

  De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed door het lozen van koelwater op het oppervlakte water. WAQUA is een hydraulisch modellensysteem, dat...

  read more