Svašek Hydraulics betrokken als Owners Engineer bij Belgisch energie-eiland

Svašek Hydraulics is trots om haar diensten voort te zetten voor de energietransitie en de ontwikkeling van ‘s werelds eerste energie-eiland, het Prinses Elisabeth Eiland in het Belgische deel van de Noordzee. Na het ontwikkelen van het ontwerpconcept voor het energie-eiland, het voorbereiden van het referentieontwerp en de aanbestedingsdocumentatie, zijn we trots om betrokken te […]

Actualisatie Onderzoeksprogramma Verzilting – Kierbesluit Haringvliet

Svašek Hydraulics werkt sinds 2022 in nauwe samenwerking met Hydrologic aan de actualisatie van het Onderzoeksprogramma Verzilting ten behoeve van het Kierbesluit Haringvliet, uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Aanleg van de Deltawerken De Haringvlietsluizen, aangelegd als onderdeel van de Deltawerken in 1970, vormen een harde grens tussen zout en zoet water in de Haringvlietmonding. Waar trekvissen, zoals […]

PhD-Thesis Floris de Wit

Floris de Wit, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde op 22 december 2022 succesvol zijn proefschrift “Wave shape prediction in complex coastal systems” aan de Technische Universiteit Delft. Dit werk focuste op het meten, voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met het uiteindelijke doel een betere voorspelling van het golf gedreven sediment […]

Geobserveerde morfologische ontwikkeling Hondsbossche Duinen 10 jaar na voorspellingen Svašek

Svašek Hydraulics is betrokken geweest bij het ontwerp van de Hondsbossche Duinen, een kustversterking voor de Hondsbossche en Pettemerzeewering. Als onderdeel van het tender team van Van Oord en Boskalis, heeft Svašek voorspellingen gemaakt van de morfologische ontwikkeling van deze grootschalige suppletie. Nu, verschillende jaren na de aanleg van de Hondsbossche Duinen, heeft onze collega […]

Combinatie Sweco-Svašek werkt aan dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Om ervoor te zorgen dat we in Nederland de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, worden onze dijken en duinen getoetst op veiligheid. Zo ook de dijk en duinen van Schiermonnikoog. Uit onderzoek blijkt dat zowel de zeedijk, als een deel van het duintracé, toe zijn aan versterking. Om ook in de toekomst droge […]

Nieuwe debietsgegevens op de Rijntakken – afgeleid via Qf relaties opgesteld door Svašek-Boorsma – ingebed in Landelijk Meetnet Water

Debieten op de Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, IJssel (en Nederrijn bij hoge afvoeren) worden niet continue gemeten, maar afgeleid van waterstanden door middel van zogenaamde Qf-relaties. Qf relaties zijn in beginsel Qh relaties: bij een bepaalde gemeten waterstand (h) hoort een debiet (Q). De werkelijkheid maakt deze relatie echter complex: door hysterese, stuwwerking, maar ook […]

Nieuwe medewerker: Floris de Wit

Per 16 april 2021 treedt Floris de Wit in dienst bij Svašek Hydraulics. In 2016 is Floris afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in de richting Waterbouwkunde. Hierna is hij een PhD traject begonnen aan dezelfde universiteit (verwachtte verdediging in 2021), gefocust op het voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met […]

Nieuwe medewerker: Yannick Steenman

Per 1 april 2021 treedt Yannick Steenman in dienst bij Svašek Hydraulics. Yannick is in november 2020 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in de richtingen environmental fluid mechanics en coastal engineering. Zijn afstudeerwerk ging over het numeriek modelleren van ondiepe jet stromingen in 2DH en 3D setting.

Ingebruikname Qrejten golfbreker, Marsaxlokk, Malta

In het verleden ondervond de vissershaven van Marsaxlokk regelmatig schade aan afgemeerde schepen en installaties op de kade als gevolg van hoge golfcondities. Om de golfcondities in de haven te verbeteren werd in 2020 een golfbreker gebouwd voor de haveningang bij Qrejten Point. Svašek Hydraulics is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en realisatie van […]

Hemelwaterafvoer Fenixloods II

Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste verdieping het FENIX Landverhuizersmuseum en op de begane grond aanvullende culturele voorzieningen. De voormalige op- en overslagloods van de Holland-Amerika Lijn (HAL) is van grote historische waarde voor de havenstad Rotterdam. Bovenop de loods wordt […]