METINGEN

Kustproblemen vragen om specifieke hydrografische metingen. Svašek Hydraulics integreert deze metingen binnen hun modelleringsprojecten en heeft uitgebreide ervaring in het zelf uitvoeren van deze hydrografische metingen. Deze combinatie is zeer waardevol en meer dan de som der delen:

  • Door voor een meting al te weten hoe een watersysteem functioneert kunnen metingen juist op kritische locaties worden ingezet
  • Door aanwezig te zijn bij fysieke metingen kunnen ingenieurs in hun modelwerk beter omgaan met de onzekerheden en onnauwkeurigheden die altijd bestaan in surveys.

Svašek Hydraulics heeft verschillende soorten meetinstrumenten in bezit en weet, indien nodig, waar noodzakelijke apparatuur te huren is. Onze eigen meetapparatuur:

  • AWAC-AST ADCP voor stroom- en golfmetingen,
  • OBS-sensor voor gesuspendeerde sedimentmetingen,
  • Valeport stroommeter,
  • diverse divers voor waterstand (druk) metingen.

meer weten over onze expertise op het gebied metingen?

Neem dan contact op met Bas Les.

Bas Les

Project ingenieur

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Zinkerleidingen Evides

Assetmanagement onderhoudsbehoefte

BEKIJK PROJECT

Dekking kabels Middelplaat

Morfologishe ontwikkeling plaat-geulen stelsel in Westerschelde

BEKIJK PROJECT

Getijdenduiker Killetje

Monitoringscampagne bodembescherming aan weerszijden van de getijdenduiker

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP