Privacy statement

Svasek Hydraulics B.V. (svasek.com en www.worldwavedata.com) gevestigd aan deKratonkade 23 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Svasek B.V.
Kratonkade 23
3024ES Rotterdam

Vragen of verzoeken aangaande verwerking persoonsgegevens kunt u stellen aan Bas van Leeuwen, te bereiken via leeuwen@svasek.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Svasek Hydraulics verwerkt uw persoonsgegevens doordat omdat u deze zelf aan onsverstrekt via de World Wave Data request of een vraag via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (indien opgegeven onder ‘contact’)
  • Telefoonnummer (indien opgegeven onder ‘contact’)
  • E-mailadres (indien opgegeven onder ‘contact’ of op worldwavedata.com)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Svasek Hydraulics heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leeuwen@svasek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Svasek Hydraulics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren (World Wave Data)
  • Om een vraag te beantwoorden (contactformulier)

Geautomatiseerde besluitvorming

Svasek Hydraulics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Svasek Hydraulics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van particulieren:

  • Naam > bewaartermijn is 1 jaar na laatste contact > om uw (aan)vraag te beantwoorden
  • Telefoonummer > bewaartermijn is 1 jaar na laatste contact > om uw (aan)vraag te beantwoorden
  • e-mail adres > bewaartermijn is 1 jaar na laatste contact > om uw (aan)vraag te beantwoorden

Delen van persoonsgegevens met derden

Svasek Hydraulics verstrekt geen persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verklaring aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Svasek Hydraulics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Svasek Hydraulics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leeuwen@svasek.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Svasek Hydraulics wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Svasek Hydraulics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat (info@svasek.com) of via leeuwen@svasek.com.

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Ons team van experts vormt de kracht van Svašek Hydraulics. Met jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van hydraulische processen en geavanceerde modelleringstechnieken bieden we innovatieve oplossingen binnen succesvolle projecten in de natte waterbouw.

ONS TEAM

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP