XBEACH

XBeach is een tweedimensionaal numeriek model dat specifiek is ontwikkeld voor het modelleren van golfvoortplanting, lange golven en gemiddelde stroming, sedimenttransport en morfologische veranderingen in kustgebieden (gebruikelijk modeldomein van kilometers) tijdens stormen. Het model is ontwikkeld door een consortium bestaande uit UNESCO-IHE, Deltares, TU Delft en de Universiteit van Miami.

Bij Svasek Hydraulics maken we al sinds het XBeach “Joint Industry Project” uit 2015 gebruik van de XBeach software. Onze expertise in softwareontwikkeling stelt ons in staat om flexibel met XBeach om te gaan. Dit uit zich in het feit dat we het model vaak inzetten voor complexe projecten waarbij we de 2D-modus gebruiken, in plaats van de (meer standaard) 1D-modus. Bovendien zijn wij in staat om XBeach te gebruiken voor lange-termijn projecties, bijvoorbeeld in ons project bij de Tweede Maasvlakte. Dankzij onze relaties met het ontwikkelteam van XBeach zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de software. In samenwerking met Prof. Dr. Ir. J.A. Roelvink heeft Svašek meerdere onderzoeken uitgevoerd met XBeach en de resultaten hiervan gepresenteerd op conferenties.

We passen XBeach toe in projecten waar golf-gedreven kustprocessen een belangrijke rol spelen. Het model omvat de hydrodynamische processen van korte golven, lange golven, golfopzet, instabiele stromingen, overslag en overloop. In combinatie met morfologische modules biedt XBeach hiermee een gedetailleerdere benadering van golf-gedreven sedimenttransport in kustgebieden. Verder is de software uitgebreid met het “Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium” (BOI) en kan het hiermee gebruikt worden om primaire waterkeringen te beoordelen.

Als u technische details wilt bespreken of meer specifieke informatie wilt over de toepassing en capaciteiten van XBeach, staan wij u graag persoonlijk te woord. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

meer weten over onze expertise met xbeach?

Neem dan contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Lead kustmorfologie

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Bouwfase windturbines op strand Maasvlakte 2

Morfologische impact bouwplatformen op MV2

BEKIJK PROJECT

Morfologische studie herontwikkeling Roemeense kust

Opzetten lange-termijn morfologisch Xbeach model

BEKIJK PROJECT

Windturbines op strand Maasvlakte 2

Morfologische inpassing windturbines ter ondersteuning van tenderproces

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP