Model & onderzoek

Svašek Hydraulics is een vooraanstaand bedrijf in de ontwikkeling van numerieke modellen voor golven, stromingen en morfologie. Door het beheer van onze eigen (numerieke) software hebben we de unieke mogelijkheid om modellen op maat te maken voor specifieke projecten. Dit geeft ons de nodige flexibiliteit om complexe projecten nauwkeurig te modelleren zonder onnodige vereenvoudigingen. Ons team heeft uitgebreide ervaring met de software achter de modellen, waardoor we goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en beperkingen van de modellen. Hierdoor combineren onze medewerkers het beste van modelontwikkelaars en modelgebruikers. De modellen worden uitgevoerd op ons interne rekencluster, wat zorgt voor snelle en efficiënte resultaten.

Voor elk project analyseren we of modellering nodig is en zo ja, of analytische of numerieke modellering vereist is. Vervolgens bepalen we welk model, zowel in-house als extern, het meest geschikt is voor de specifieke situatie. Indien nodig kunnen we functionaliteiten toevoegen om aan de eisen van het project te voldoen. Onze modelleringsprojecten omvatten onder andere kustversterking, havenontwikkeling, natuurontwikkeling en milieueffectrapportage. Gedetailleerde toepassingsgebieden worden beschreven op de betreffende pagina’s, zoals FINEL of HARES.

Onze modellen zijn continu onderhevig aan onderzoek en ontwikkeling. We waarborgen de kwaliteit van onze software door de modelresultaten te evalueren tijdens projecten. Bij interessante cases voeren we dezelfde projecten uit met verschillende softwaretypen om de kwaliteit van onze interne software objectief te beoordelen. Daarnaast werken we samen met gerenommeerde onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft en IHE/UNESCO, en publiceren we onze resultaten in wetenschappelijke tijdschriften en conferenties. Meer informatie hierover vindt u onder Publicaties.

De samenwerking met onderzoeksinstellingen resulteert ook in een breed scala aan interessante stages en afstudeerprojecten die studenten kunnen uitvoeren op ons kantoor. Bovendien moedigt Svašek nieuw onderzoek aan door medewerkers de mogelijkheid te bieden om een (deels) door Svašek gesponsord promotieonderzoek uit te voeren.

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP