Het operationele stromingsmodel Rotterdam (OSR)

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Online Hydrodynamisch model, 3D-WAQUA modellering, website ontwerp
Opdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam
Locatie:
Rotterdam, Nederland
Datum:
2007 - heden

Svašek Hydraulics heeft een operationeel hydrodynamisch model van de gehele haven van Rotterdam ontwikkeld. Het model berekent op een zeer gedetailleerd niveau de stromingen en waterstanden. Modelresultaten ondersteunen de havenautoriteiten en de loodsen met het veilig begeleiden van schepen in en uit de haven van Rotterdam.

Scheepvaartbegeleiding in het beheersgebied van havenbedrijf Rotterdam is zeer belangrijk om de het risico op ongelukken in dit gebied te verkleinen. De scheep-vaart wordt beïnvloed door water-standen en stroming en beiden veranderen continu. Op sommige momenten kan de stroming zeer gevaarlijk zijn voor de scheepvaart, wat aangeeft dat betrouwbare informatie over de stroming en de waterstanden de veiligheid ten goede zal komen.

Het model is gebouwd op het WAQUA platform dat door Rijkswaterstaat algemeen wordt gebruikt en berekent niet alleen de stroming en waterstanden van de actuele situatie, maar geeft ook een 24-uurs voorspelling. Om betrouwbare voorspellingen te genereren binnen een redelijke rekentijd zijn geavanceerde tech-nieken gebruikt zoals, Kalman filtering, nesting, en parallelisatie.

Het OSR model wordt aan de zee- zijde gevoed door het Rijks-waterstaat model van de zuidelijke Noordzee dat de getijbeweging op de Noordzee simuleert en daarbij de meteorologische effecten (wind) meeneemt.

Het model wordt regelmatig bij-gewerkt, zodat nieuwe ontwikke-lingen in en rond de Rotterdamse Haven in het model meegenomen worden en de operationele voor-spelling actueel blijft.

Daarnaast wordt het model ook veelvuldig ingezet voor onderzoek bij de planvorming rond nieuwe ontwikkelingen in de Rotterdamse haven, zoals uitbreidingen van havenbekkens of verdieping van vaargeulen.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP