HARES

HARES (“HAven-RESonantie”) is een tweedimensionaal numeriek golfmodel waarmee de voortplanting van korte golven wordt berekend in zones nabij de kust, zoals havenbekkens. Het model is gebaseerd op de “2D Mild-Slope Equation” en omvat vele fysische processen: diffractie, refractie, shoaling, (partiële) reflectie en transmissie, (niet-lineaire) bodemwrijving en brekende golven, richtingsspreiding en frequentiespreiding. HARES is “in-house” door Svašek Hydraulics ontwikkeld, en behoort tot de snelste en meest veelzijdig inzetbare Mild-slope-golfmodellen die momenteel beschikbaar zijn.

HARES is geïmplementeerd volgens de Finite Element-methode. Het flexibele grid bestaat uit een groot aantal driehoeken, hetgeen bijna onbeperkte flexibiliteit biedt bij het genereren van roosters. Speciale objecten, zoals complexe layouts van havens en golfbrekers, kunnen hierbij nauwkeurig worden meegenomen. HARES kent een zeer efficiënte parallellisatie en draait op het high-performance cluster van Svašek. Vanwege de rekensnelheid kan HARES vaak ook interactief worden toegepast in ontwerpprocessen.

HARES kan omgaan met partieel reflecterende kaden/oevers en ook met golfbrekers met een gemengd transmissie-/reflectiekarakter. Op basis van de eigenschappen van de constructie berekent HARES automatisch de reflectie- en transmissiecoefficiënten, gebaseerd op de lokaal inkomende golfcondities.

Het model heeft een snelle en efficiënte spectrale afhandeling van de bodemwrijving en golfbreking, gebaseerd op het complete golfspectrum. Deze aanpak is ontleend aan het spectrale golfenergiemodel SWAN. HARES heeft ook de beschikking over de nabewerkings-tool WAVEDIRECT, waarmee de lokale richtingen van de golfvoortplanting kunnen worden bepaald. Hiermee kunnen op basis van HARES-modelresultaten ook 2D-golfspectra worden geconstrueerd.

HARES is uitgebreid gevalideerd met behulp van analytische oplossingen en laboratoriummetingen (zie bijvoorbeeld (Eikema et al., 2018). Hieruit blijkt dat HARES nauwkeurige resultaten levert in vergelijking met andere software als SWASH en SWAN.

HARES is door Rijkswaterstaat goedgekeurd voor de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden in havens. Deze randvoorwaarden kunnen vervolgens direct worden gebruik bij de beoordeling van de primaire watering.

Als u technische details wilt bespreken of meer specifieke informatie wilt over de toepassing en capaciteiten van HARES, staan wij u graag persoonlijk te woord. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

meer weten over onze expertise op het gebied van golfdoordringingsmodellen?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Project ingenieur

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Verkennende studie: windgolfgroei in faseoplossende golfmodellen

BEKIJK PROJECT

Drijvende brug Bjørnafjorden

Golfdoordringingsstudie Noors fjord

BEKIJK PROJECT

Golfstudie St. Julian’s Bay, Malta

Nieuw zwembad voor San Giljan Aquatic Sports Club

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP