Projecten

Maersk stromingsvoorspellingen

Toepassen FINEL voor verschillende gebieden wereldwijd

Maersk heeft een groot internationaal dekkend verkeersnetwerk van scheeproutes. Getij- en windstromingen hebben in ondiep water grote invloed op de..

Waterverversing Buiteneiland IJburg

Stromingsstudie in een deels ingesloten gebied

Als onderdeel van IJburg wordt Buiteneiland aangelegd. In de definitieve situatie is er een watergang tussen Strandeiland en Buiteneiland voorzien,..

Hemelwaterafvoer Fenixloods II

Hydraulische analyse en ontwerpadvies uitkijkplatform "Tornado"

Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste..

Windturbines op strand Maasvlakte 2

Morfologische inpassing windturbines ter ondersteuning van tenderproces

In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de bouw en exploitatie van windturbines op de Tweede..

Getijdenduiker Killetje

Monitoringscampagne bodembescherming aan weerszijden van de getijdenduiker

In project Waterdunen is een binnendijks natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald. Dit natuurgebied en het..

Golfcondities haven Hansweert

Maken hydraulische database met 'HB-Havens'

Voor de Westerschelde zijn databases beschikbaar met golfcondities; de hydraulische randvoorwaarden (HR). In deze databases zijn diverse locaties langs de..

Opstellen Qf relaties Rijntakken

Data en modelanalyse t.b.v. Meetnet Rijkswaterstaat

Afvoergegevens (debieten) van de grote rivieren zijn als basisinformatie van direct belang voor het dagelijkse waterbeheer, maar ook voor het..

Detailmodellering Eiland van Brienenoord

Hydrodynamische effectstudie en morfologische analyse

De gemeente Rotterdam zal in opdracht van Rijkswaterstaat delen van het Eiland van Brienenoord (verder) ontwikkelen als natuurgebied en heeft..