Projecten

Modelonderzoek seiches IJburg

Speurtocht naar maatgevende meteorologische situaties

In opdracht van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam (IB) heeft Svašek Hydraulics onderzoek gedaan naar seiches op het Markermeer/IJmeer die maatgevend kunnen..

Zinkerleidingen Evides

Assetmanagement onderhoudsbehoefte

Onderdeel van het leidingennetwerk van Evides Waterbedrijf zijn diverse zinkers onder grote waterwegen zoals rivieren en kanalen. Een deel van..

Golfcondities haven Harlingen

Maken hydraulische database met HB-Havens

Voor de Waddenzeekust zijn door Rijkswaterstaat de hydraulische randvoorwaarden (HR) bepaald, waaronder de extreme golfcondities bij wisselende waterstanden. Om ook..

Dekking kabels Middelplaat

Morfologishe ontwikkeling plaat-geulen stelsel in Westerschelde

TenneT TSO is eigenaar van twee 150 kV-kabelbundels die de hoog dynamische Westerschelde ter plaatse van de Middelplaat kruisen. De..

Maersk stromingsvoorspellingen

Toepassen FINEL voor verschillende gebieden wereldwijd

Maersk heeft een groot internationaal dekkend verkeersnetwerk van scheeproutes. Getij- en windstromingen hebben in ondiep water grote invloed op de..

Waterverversing Buiteneiland IJburg

Stromingsstudie in een deels ingesloten gebied

Als onderdeel van IJburg wordt Buiteneiland aangelegd. In de definitieve situatie is er een watergang tussen Strandeiland en Buiteneiland voorzien,..

Hemelwaterafvoer Fenixloods II

Hydraulische analyse en ontwerpadvies uitkijkplatform "Tornado"

Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste..