Projecten

Windturbines op strand Maasvlakte 2

Morfologische inpassing windturbines ter ondersteuning van tenderproces

In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de bouw en exploitatie van windturbines op de Tweede..

Golfcondities haven Hansweert

Maken hydraulische database met 'HB-Havens'

Voor de Westerschelde zijn databases beschikbaar met golfcondities; de hydraulische randvoorwaarden (HR). In deze databases zijn diverse locaties langs de..

Detailmodellering Eiland van Brienenoord

Hydrodynamische effectstudie en morfologische analyse

De gemeente Rotterdam zal in opdracht van Rijkswaterstaat delen van het Eiland van Brienenoord (verder) ontwikkelen als natuurgebied en heeft..

Havenuitbreiding Colijnsplaat

Verkennende studie

De haven van Colijnsplaat biedt plaats aan zowel plezierjachten als beroepsvisserij, waarbij in het oostelijk deel van de haven onder..

Luwte/ondiepe zone Wolderwijd

Hydraulisch en morfologisch onderzoek

Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft de opgave om in de Randmeren Oost een luwte zone en ondiepe zone aan te leggen..

Golfcondities haven IJmuiden

Toepassen HARES binnen HB-Haves

Voor de bepaling van de golfcondities in havens heeft Rijkswaterstaat het computerprogramma HB-Havens ontwikkeld. Hierin worden met behulp van een..

Dieptemetingen Marsaxlokk Bay, Malta

Marsaxlokk vissershaven, Malta

De vissershaven van Marsaxlokk ervaart regelmatig golfomstandigheden die niet comfortabel zijn voor de afgemeerde schepen. Om de golfcondities in het..

Marsaxlokk vissershaven, Malta

Golfstudie naar effectiviteit verschillende golfbrekers

De vissershaven van Marsaxlokk ervaart regelmatig golfomstandigheden die niet comfortabel zijn voor de afgemeerde schepen. Om de golfcondities in het..

3D stroming Maasmond

Werk- en ontwerpcondities langs kabelroute

In het kader van verkennend onderzoek naar een transmissiesysteem op zee voor het windpark project Hollandse Kust Zuid (TOZ HKZ)..