Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
WAQUA Nederrijn-Lek model, WAQUA Splitsingspunten model en Delft3D DVR SMT model
Opdrachtgever:
Ploegam B.V.
Locatie:
Pannerdensch Kanaal
Datum:
2019 - 2020

Studie naar de rivierkundige effecten in het ontwerpproces

Het Pannerdensch Kanaal is een cruciaal onderdeel van het Nederlandse watersysteem, aangezien hier de verdeling van het water tussen de Waal enerzijds en de Nederrijn en IJssel anderzijds wordt bepaald bij hoogwater. Om de doorstroming door het Pannerdensch Kanaal bij hoogwater te verbeteren, verlaagt Rijkswaterstaat 35 kribben en 5 oevers langs het kanaal. Svašek Hydraulics heeft in opdracht van Ploegam B.V. en in nauwe samenwerking met Tauw, Rijkswaterstaat en Deltares in het ontwerpproces van het project de analyse van de rivierkundige effecten van de ingreep gemaakt. Gegeven de belangrijke rol van het Pannerdensch Kanaal in het Nederlands Rivierengebied zijn de rivierkundige effecten (en dus de rol van Svašek Hydraulics) van primair belang geweest in het ontwerpproces. Deze analyse betrof naast een groot aantal WAQUA-berekeningen ook een serie state of the art lange termijn (40 jaar) morfologische berekeningen met het Delft3D Duurzame Vaardiepte Rijndelta (DVR) SMT-model.

In het iteratieve ontwerpproces is er voor elke ontwerpstap een berekening gemaakt van de hydrodynamische effecten bij verschillende afvoeren. Met behulp van de WAQUA Splitsingspunten en Nederrijn-Lek modellen zijn de waterstandseffecten bepaald. Zodoende is geanalyseerd of de gewenste waterstandsdaling van 5 cm wordt bereikt en is bepaald of het ontwerp voldoet aan de eisen voor hoogwaterveiligheid. Voor diverse condities en ontwerpvarianten is het effect op afvoerverdeling, de dwarsstroming (zeer belangrijk voor de scheepvaart) en ijsafvoer onderzocht.

Vervolgens zijn zeer rekenintensieve morfologische berekeningen van 40 jaar met Delft3D uitgevoerd om ook de effecten van de ingreep op de bodemontwikkeling in het zomerbed (en de afgeleide effecten daarvan op de toekomstige waterbeweging en -verdeling) mee te nemen in het ontwerp. Ten slotte is er een analyse gemaakt van de erosie en sedimentatie van de oevers en uiterwaarden. Dit alles heeft geleid tot de ontwikkeling en goedkeuring van het Definitief Ontwerp.

© Luchtfoto Beeldbank Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP