Expertise

Ingenieursbureau Svašek B.V. is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van kustwaterbouw, havenontwerp en rivierwaterbouw. Onze activiteiten richten zich op stroming en golven alsmede sediment transport en morfologische bodemontwikkelingen veroorzaakt door deze stroming en golven. Kusten, zeeën, estuaria en rivieren zijn ons speelveld. Building with Nature zit in ons DNA.

Svašek Hydraulics loopt voorop bij de ontwikkeling van numerieke golf, hydraulische en morfologische modellen. We ontwikkelen onze eigen modellen (bijvoorbeeld FINEL, HARES, TUDflow3d) en gebruiken software van derden (bijvoorbeeld XBEACH, SWASH, SWAN, WAQUA, SOBEK). Op deze manier kunnen we het best geschikte model voor het project gebruiken, in plaats van het project aan te passen aan ons model.

Svašek Hydraulics levert meteocean studies (bijvoorbeeld voorspellingen, hindcasts, downtime en persistency analyses, dagelijkse en extreme condities) over de hele wereld. Leverbare meteocean data zijn bijvoorbeeld luchtdruk, windsnelheden, golfcondities, waterstanden en stroomsnelheden. Gratis golf voorspellingen zijn op te vragen via onze homepage. Kijk op www.worldwavedata.com voor meer informatie.

De hydraulische kennis van Svašek Hydraulics wordt gebruikt bij baggerprojecten, conceptueel ontwerp van waterbouwkundige constructies en layoutoptimalisatie, evenals bij de verspreiding van koudwater lozingen of sedimentpluimen ten behoeve van milieueffect rapportages. Ook hier resulteert de combinatie van modelleerwerk, veldmetingen en waterbouwkundige kennis in meer dan de som der delen. De fysische processen zijn het uitgangspunt van onze ontwerpbenadering.

Svašek Hydraulics voert metingen uit in complexe hydraulische omgevingen, bij voorkeur met een direct verband met ontwerp- of modelwerkzaamheden. Onze medewerkers combineren het beste van 'veld' en 'modelleer' kennis.