SWAN

SWAN (“Simulating WAves Nearshore”) is een numeriek spectraal golfmodel voor het simuleren van tweedimensionale golfvelden in kustgebieden en binnenwateren. SWAN is een open-source model dat is ontwikkeld door de TU-Delft en wereldwijd wordt ingezet voor golfsimulaties.

Het model bevat een breed scala aan fysische processen, zoals wind golfgroei, shoaling en refractie door stroming en diepte, reflectie en transmissie door obstakels, niet-lineaire golfinteracties, white-capping, bodemwrijving en breking van golven.

Hiermee is SWAN in staat om één- of tweedimensionale golfspectra te leveren op de gewenste uitvoer-locaties, samen met de ruimtelijke en tijdsafhankelijke verdeling van een groot aantal parameters als de significante golfhoogte, verschillende golfperiodematen, golfrichting, richtingsspreiding. Hierdoor is SWAN erg geschikt voor het vaststellen van hydraulische randvoorwaarden en metocean studies.

Svašek Hydraulics is al sinds de beginjaren van SWAN actief met de software. Door deze jarenlange expertise zijn wij veelal betrokken bij officiële randvoorwaarde studies en modelopzet voor o.a. het Wettelijk Beoordelings-instrumentarium (WBI) van Rijkswaterstaat, lokale waterlichamen als de Ooster- en Westerschelde en voor havens binnen het programma Hydraulische Belastingen in Havens (HB Havens). Daarnaast passen wij SWAN over de hele wereld toe, waarbij we ook onderscheid maken in korte golven en deining.

De flexibiliteit en nauwkeurigheid van SWAN heeft ertoe geleid dat Svašek Hydraulics de software online heeft gekoppeld aan het in-house hydromorfodynamische model FINEL. Hiermee kunnen golfgedreven stroming en suspensie van sediment door golven worden berekend, waardoor de daaruit volgende morfologische veranderingen worden bepaald.

meer weten over onze expertise op het gebied van golven en swan?

Neem dan contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Project ingenieur

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Metocean studie kabelroutes IJmuiden Ver

Operationele condities langs de kabelroutes

BEKIJK PROJECT

Golfstudie St. Julian’s Bay, Malta

Nieuw zwembad voor San Giljan Aquatic Sports Club

BEKIJK PROJECT

Golfcondities haven Harlingen

Maken hydraulische database met HB-Havens

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP