SWAN

SWAN (Simulating WAves Nearshore) is een spectraal golfmodel voor het simuleren van tweedimensionale golfvelden in kustgebieden en binnenwateren. Het is een open-source model dat is ontwikkeld door de TU Delft en wereldwijd wordt ingezet voor golfsimulaties.

Het model includeert een breed scala aan fysische processen, zoals golfgroei door wind, shoaling en refractie door stroming en diepte, niet-lineaire golfinteracties, white-capping, bodemwrijving en meer. Hiermee is SWAN in staat om één- of tweedimensionale golfspectra te leveren op de gewenste outputlocaties, samen met de ruimtelijke verdeling van een groot aantal parameters als de significante golfhoogte, golfperiodematen, golfrichting en meer. Hierdoor is SWAN erg geschikt voor (onder andere) METOCEAN studies.

Svašek Hydraulics is al sinds de beginjaren van SWAN actief met de software. Door deze jarenlange expertise zijn wij veelal betrokken bij officiële randvoorwaarde studies en modelopzet voor o.a. het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) van Rijkswaterstaat, lokale waterlichamen als de Ooster- en Westerschelde en voor havens binnen het programma Hydraulische Belastingen in Havens (HB Havens).

De flexibiliteit en nauwkeurigheid van SWAN heeft ertoe geleid dat Svašek Hydraulics de software online heeft gekoppeld aan ons in-house hydromorfodynamische model FINEL. Hiermee kunnen golfgedreven stroming en suspensie van sediment door golven worden berekend, waardoor de daaruit volgende morfologische veranderingen en golfomstandigheden worden bepaald.

meer weten over onze expertise op het gebied van golven en swan?

Neem dan contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Project ingenieur

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Metocean studie kabelroutes IJmuiden Ver

Operationele condities langs de kabelroutes

BEKIJK PROJECT

Golfstudie St. Julian’s Bay, Malta

Nieuw zwembad voor San Giljan Aquatic Sports Club

BEKIJK PROJECT

Golfcondities haven Harlingen

Maken hydraulische database met HB-Havens

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP