TECHNISCH ONTWERP

Bij het waterbouwkundig ontwerpen is Svašek Hydraulics actief met conceptueel ontwerp van waterbouwkundige constructies, layout optimalisatie en baggerprojecten. De combinatie van het modelleerwerk, soms aangevuld met een meetcampagne en de waterbouwkundige kennis, levert meer op dan de som der delen. De fysische processen zijn het uitgangspunt van onze ontwerpbenadering. ‘Bouwen met de natuur’ was het motto van Svašek al lang voordat dit gemeengoed werd in de kust- en rivierwaterbouwkunde.

Enkele voorbeelden van ons werkveld zijn:

  • Golfbreker optimalisatie
  • Ontwerp kust-, strand-, bodem- en oeverbescherming
  • Haven layout optimalisatiestudie
  • Ontwerp aanlegsteigers (jetties)
  • Baggerwerken, zowel op zee als op land

meer weten over onze expertise op het gebied van technisch ontwerp?

Neem dan contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Adjunct-directeur

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Bouwfase windturbines op strand Maasvlakte 2

Morfologische impact bouwplatformen op MV2

BEKIJK PROJECT

Zinkerleidingen Evides

Assetmanagement onderhoudsbehoefte

BEKIJK PROJECT

Dekking kabels Middelplaat

Morfologishe ontwikkeling plaat-geulen stelsel in Westerschelde

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISE?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP