GOLVEN

Met uitgebreide ervaring in golfsimulatie en -voorspelling is Svašek Hydraulics een autoriteit op het gebied van het modelleren van golven in oceanen, zeeën, kustgebieden, havens en rivieren. We beschikken over uitgebreide databases voor nauwkeurige bepaling van lokale golfomstandigheden en statistieken wereldwijd. Hierdoor kunnen we gedetailleerde informatie afleiden over golfhoogtes, -perioden en -richtingen onder normale dagelijkse omstandigheden en extreme (ontwerp)omstandigheden. Bovendien kunnen we ook golfmetingen leveren.

Voor nauwkeurige voorspellingen van golfvoortplanting op oceanen, zeeën en naar de kust, maken we gebruik van gespecialiseerde software zoals SWAN en WAVEWATCH III. Voor het bepalen van golfinvloeden in complexe havens, waarbij golfbrekers en reflecterende kademuren een rol spelen, zetten we naast SWASH ons eigen ontwikkelde softwarepakket HARES in. HARES is zeer efficiënt en kan interactief worden toegepast in het ontwerpproces van nieuwe havens.

Bij Svašek Hydraulics bieden we gratis golfvoorspellingen over de hele wereld. U kunt deze eenvoudig opvragen via onze golfvoorspellingspagina.

meer weten over onze expertise op het gebied van golven?

Neem dan contact op met Floris de Wit.

Floris de Wit

Lead kusthydrodynamica

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Verkennende studie: windgolfgroei in faseoplossende golfmodellen

BEKIJK PROJECT

Modelonderzoek seiches IJburg

Speurtocht naar maatgevende meteorologische situaties

BEKIJK PROJECT

Drijvende brug Bjørnafjorden

Golfdoordringingsstudie Noors fjord

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISE?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP