WAQUA

Het systeem “WAQUA in SIMONA” (WAter beweging en water QUAlity modellering) wordt gebruikt voor 2D en 3D hydrodynamische en waterkwaliteit simulatie van gemengde estuaria, kustgebieden en rivieren. WAQUA in SIMONA bevat de ondiep water stromimgsmodellen WAQUA en TRIWAQ, die bedoeld zijn om de ondiep water vergelijkingen in 2D (WAQUA) en 3D (TRIWAQ) op een nauwkeurige en snelle manier op te lossen.

De hydrodynamische modellen WAQUA en TRIWAQ berekenen waterstanden, stroming en deeltjesvervoer in open water. Verschillende modules zijn beschikbaar voor temperatuur modellering, transport van zoutgehalte en conservatieve bestanddelen.

TRIWAQ wordt voornamelijk gebruikt bij het modelleren van watersystemen met hoge verticale dichtheidsgradiënten (3D circulaties daar waar zoet water in zee stroomt). TRIWAQ zal in het algemeen het fysieke gedrag van een watersysteem nauwkeuriger benaderen dan WAQUA, maar de modelberekeningen vereisen meer tijd. WAQUA en TRIWAQ passen rechthoekige of kromlijnige roosters toe.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Svašek Hydraulics verschillende WAQUA- en TRIWAQ-modellen ontwikkeld voor de Nederlandse kust, riviermondingen en rivieren. Voor de haven van Rotterdam is een volledig operationeel systeem gebouwd, waarbij de stroming en het waterniveau voor de komende 24 uur worden voorspeld. Naast het ontwikkelen heeft Svašek Hydraulics een grote expertise in het gebruik van WAQUA en TRIWAQ modellen in een besluitvormingsproces. Met behulp van specifieke eigen ontwikkelde presentatietechnieken kunnen de WAQUA en TRIWAQ resultaten op een visueel duidelijke manier worden gepresenteerd. WAQUA en TRIWAQ zijn door Svašek Hydraulics toegepast voor milieueffectbeoordeling van koelwaterafvoer, rivierverbeteringsprojecten en de impact van veranderingen in de kustlijn en brugpijlers op stroming en waterstanden.

meer weten over onze expertise op het gebied van waqua?

Neem dan contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Lead rivieren, estuaria en complexe stromingen

GERELATEERDE PROJECTEN

BEKIJK PROJECT

Operationele forecast OSR

Continue voorspelling van waterstanden, stroming en saliniteit in de Haven van Rotterdam met het 3D stromingsmodel

BEKIJK PROJECT

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Studie naar de rivierkundige effecten in het ontwerpproces

BEKIJK PROJECT

Opstellen Qf relaties Rijntakken

Data en modelanalyse t.b.v. Meetnet Rijkswaterstaat

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP