• Hydro-morfologische analyse Meghna delta

  De Meghna delta in Bangladesh is een morfodynamisch zeer actief gebied. Kustgebieden langs ...

  read more
 • Bouwfase windturbines op strand Maasvlakte 2

  In een eerdere opdracht van Rijkswaterstaat heeft Svašek Hydraulics uitgebreid onderzoek ...

  read more
 • Morfologische studie herontwikkeling Roemeense kust

  De Roemeense overheid heeft een masterplan laten maken voor de herontwikkeling van de Roemeense kust. Dit moet zorgen voor het verbeteren ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje

  In project Waterdunen is een binnendijks natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more
 • Windturbines op strand Maasvlakte 2

  In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de bouw en exploitatie van windturbines op de ...

  read more
 • Detailmodellering Eiland van Brienenoord

  De gemeente Rotterdam zal in opdracht van Rijkswaterstaat delen van het Eiland van Brienenoord (verder) ontwikkelen als natuurgebied ...

  read more
 • Luwte/ondiepe zone Wolderwijd

  Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft de opgave om in de Randmeren Oost een luwte zone en ondiepe zone aan te leggen van 50 hectare ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje – ontwerpfase

  In project Waterdunen wordt een natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more
 • Moin Container Terminal

  APM Terminals bouwt een nieuwe container terminal dicht bij de bestaande haven van Moín, Costa Rica. In de ontwerpfase zijn ...

  read more
 • Natuurherstel Westerschelde

  De Provincie Zeeland heeft tot doel 300 ha estuarine natuur op te waarderen in de Westerschelde. Onderdeel van dit natuurpakket ...

  read more