Bouwfase windturbines op strand Maasvlakte 2

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Morfologische impact op veiligheid zeewering
Opdrachtgever:
Royal HaskoningDHV namens Eneco
Locatie:
Maasvlakte 2
Datum:
2021

Morfologische impact bouwplatformen op MV2

In een eerdere opdracht van Rijkswaterstaat heeft Svašek Hydraulics uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op de zachte zeewering van de Tweede Maasvlakte. Na de succesvolle tender van Eneco heeft Svašek Hydraulics dat onderzoek verder uitgewerkt met medeneming van meerdere ontwerpen en configuraties van de turbines. In deze studie is ook gekeken naar de bouwfase van het definitieve ontwerp. Voor de bouw van de turbines wordt bij elke turbine een bouwplatform aangelegd. Svašek Hydraulics heeft de effecten van het ontwerp van de bouwplatformen ingeschat op veiligheid van de zeewering.

In 2022 worden twaalf windturbines aangelegd op de zachte zeewering van de Tweede Maasvlakte (en tien op de harde zeewering). Met de opgewekte stroom is het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 energieneutraal. Voor de bouw van deze turbines wordt bij iedere turbine een bouwplatform aangelegd.

De morfologische effecten van deze bouwplatformen op de zeewering zijn gemodelleerd met het numerieke model XBeach. Dit model is ontwikkeld voor storm simulaties gericht op duinafslag en is geschikt voor het simuleren van sediment transport in zowel kustlangs- als kustdwarsrichting.

Langs de rand van het model zijn verschillende tijdsreeksen van meer dan 30 jaar beschikbaar die via een transformatietabel zijn afgeleid van het meetstation Europlatform. Met de tijdseries zijn de extreme golfcondities en waterstand bepaald op basis van een peak over threshold analyse en Weibull-fitting, naar de lagere overschrijdingsfrequentie.

De extreme randvoorwaarden zijn opgelegd op het XBeach model. De resulterende morfologische effecten geven vervolgens een inschatting van het effect van omvangrijke tijdelijke strandwerken op de veiligheid van de zeewering. Deze informatie is gebruikt in de planning en vergunnigsverlening van het project.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP