Windturbines op strand Maasvlakte 2

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Verkennende studie morfologsiche impact, lange termijn Xbeach berekeningen
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Maasvlakte 2
Datum:
2019

Morfologische inpassing windturbines ter ondersteuning van tenderproces

In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de bouw en exploitatie van windturbines op de Tweede Maasvlakte. Svašek Hydraulics heeft de voorbereiding en ondersteuning van die tender verzorgd voor wat betreft het effect van de turbines op de veiligheid van de zandige zeewering en het lange termijn onderhoud. De werkzaamheden omvatten onder andere literatuuronderzoek, het organiseren van een expert meeting en innovatieve lange termijn XBeach berekeningen.

De ondersteuning van de tender kan worden onderverdeeld in drie fasen.

 1. Verkennende studie
  Op basis van literatuurstudie, praktijkvoorbeelden (bijvoorbeeld pieren en bunkers op het strand) en verkennende XBeach berekeningen is een verkennende studie uitgevoerd naar de effecten van winturbines op het strand.

 2. Expert meeting
  Svašek heeft een expert meeting georganiseerd met grote namen binnen Rijkswaterstaat en in het veld van de kustmorfologie. Het doel van de bijeenkomst was een breedgedragen beeld te vormen van de effecten van de turbines en een verkenning van de
  mogelijkheden die effecten te ondervangen en zo de weringveiligheid te borgen. Resultaat van de succesvolle meeting is een praktisch plan van aanpak voor uit te voeren vervolgonderzoek en modellering.

 3. Kwantitatieve effectstudie
  Op basis van een uitgebreide analyse van (het effect van turbines op) windgedreven zandtransport, en stormafslag bij maatgevende condities en lange termijn ontwikkeling van de zeewering is een breedgedragen advies geformuleerd aangaande het borgen van de weringveiligheid. Innovatief element hierin is de gekalibreerde 2-jarige XBeach simulatie van de Tweede Maasvlakte met en zonder turbines.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP