OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam (namens Rijkswaterstaat)

LOCATIE
Rotterdam: Nieuwe Maas/Zuiddiepje

DATUM
2019

DIENSTEN
Gedetailleerde stromingsmodellering
Bureaustudie morfologie Zuiddiepje
Effectbepaling ingrepen