• Bouwfase windturbines op strand Maasvlakte 2

  In een eerdere opdracht van Rijkswaterstaat heeft Svašek Hydraulics uitgebreid onderzoek ...

  read more
 • Zinkerleidingen Evides

  Onderdeel van het leidingennetwerk van Evides Waterbedrijf zijn diverse zinkers onder grote waterwegen ...

  read more
 • Dekking kabels Middelplaat

  TenneT TSO is eigenaar van twee 150 kV-kabelbundels die de hoog dynamische Westerschelde ter plaatse van de Middelplaat kruisen ...

  read more
 • Hemelwaterafvoer Fenixloods II

  Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste verdieping ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje

  In project Waterdunen is een binnendijks natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more
 • Windturbines op strand Maasvlakte 2

  In 2019 heeft Rijkswaterstaat een tender in de markt gezet aangaande de bouw en exploitatie van windturbines op de ...

  read more
 • Havenuitbreiding Colijnsplaat

  De haven van Colijnsplaat biedt plaats aan zowel plezierjachten als beroepsvisserij, waarbij in het oostelijk deel van de haven ...

  read more
 • Luwte/ondiepe zone Wolderwijd

  Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft de opgave om in de Randmeren Oost een luwte zone en ondiepe zone aan te leggen van 50 hectare ...

  read more
 • Marsaxlokk vissershaven, Malta

  De vissershaven van Marsaxlokk ervaart regelmatig golfomstandigheden die niet comfortabel zijn voor de afgemeerde schepen ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje – ontwerpfase

  In project Waterdunen wordt een natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more