Dekking kabels Middelplaat

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Morfologische trendanalyse, afgeven onderhoudsprognose
Opdrachtgever:
DNWG (De Netwerkgroep)
Locatie:
Westerschelde
Datum:
2017 - 2021

Morfologishe ontwikkeling plaat-geulen stelsel in Westerschelde

TenneT TSO is eigenaar van twee 150 kV-kabelbundels die de hoog dynamische Westerschelde ter plaatse van de Middelplaat kruisen. De twee kabelbundels worden, in opdracht van TenneT, door DNWG beheerd. Door de sterke morfologische veranderingen komen de kabels regelmatig bloot te liggen. Door de kabels eens in de zoveel tijd te verdiepen dan wel met sediment te bestorten wordt de dekking in stand gehouden. Om manco’s in de dekking tijdig te voorzien wordt het tracé regelmatig gepeild. Op basis van peilingen worden morfologische trendanalyses uitgevoerd en onderhoudsprognoses afgegeven.

De twee 150 kV-kabelverbindingen tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen kruisen de morfologisch actieve Westerschelde ter hoogte van de Middelplaat. Deze morfologische activiteit wordt in kaart gebracht door de tracés jaarlijks te peilen en op basis van deze en RWS-peilingen van de gehele Westerschelde, morfologische trendanalyses uit te voeren. Uit deze analyses blijkt dat voornamelijk de migratie van de noordelijke geul Everingen in zuidelijke richting zorgt voor een afname van de kabeldekking.

Door de gevonden morfologische trends te extrapoleren is een verwachting van de toekomstige bodemligging langs de kabeltracés afgegeven. In combinatie met de ligging van de kabels is deze vertaald in een verwachting van de kabeldekking en daarmee een verwachting van het onderhoud aan de dekking van de kabels voor de komende 10 jaar.

De resultaten van bovenstaande analyses zijn gebruikt bij het voorbereiden van een verdieping van het deel van de kabeltracés die in 2020 is uitgevoerd. Als gevolg van deze verdieping is de kabeldekking de komende jaren gewaarborgd.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP