Zinkerleidingen Evides

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Analyse dekking zinkerleidingen Identificeren onderhoudsbehoefte Assistentie omgevingsmanagement
Opdrachtgever:
Evides
Locatie:
Nederland
Datum:
2020-2025

Assetmanagement onderhoudsbehoefte

Onderdeel van het leidingennetwerk van Evides Waterbedrijf zijn diverse zinkers onder grote waterwegen zoals rivieren en kanalen. Een deel van deze zinkers is opgenomen in een monitoringsprogramma, gericht op de staat van instandhouding van de dekking op de zinkers. Met behulp van peilkaarten wordt de dekking op de zinker bepaald en kunnen eventuele manco’s worden geconstateerd.

Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en het bedrijfsleven in zuidwest Nederland en industriewaterdiensten aan diverse klanten in Nederland, België en Duitsland. De zinkers van Evides in zuidwest Nederland die zijn opgenomen in het monitoringsprogramma worden regelmatig gepeild. De frequentie hiervan varieert tussen de eens per jaar en eens per drie jaar, bij uitzondering meerdere keren per jaar. Elke jaar wordt een deel van de zinkers gepeild. Svašek Hydraulics verwerkt en analyseert deze peilingen.

Met behulp van peilkaarten wordt de dekking op de zinker bepaald en kunnen eventuele manco’s worden geconstateerd. Verschilkaarten op basis van voorgaande peilingen bieden inzicht in (het verloop van) bodemveranderingen in de omgeving van de zinker, waarmee bedreigingen voor de dekking van de zinkers kunnen worden geïdentificeerd. De analyse van de peil- en verschilkaarten dient als basis voor het opstellen van eventuele maatregelen om de dekking van de zinkers te waarborgen. Deze maatregelen worden in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Op basis van de uitkomsten van de analyse van de dekking en ontwikkelingen van de gepeilde zinkers wordt bepaald of de meetfrequentie zoals vastgelegd in het meetfrequentieplan nog volstaat. Waar nodig wordt de frequentie aangepast.

Ten slotte vinden er in de omgeving van de zinkerleidingen regelmatig ontwikkelingen plaats die van invloed kunnen zijn op (de ontwikkeling van) de zinkerdekking. Svašek Hydraulics assisteert Evides bij dergelijk omgevingsmanagement.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP