Spectral modeling of wave propagation in coastal areas with a harbor navigation channel

Svašek Hydraulics presenteert vandaag op het PIANC congres. De conclusie van het gepresenteerde artikel is dat golfmodellen gebaseerd op de Mild-Slope-vergelijking, in combinatie met een efficiënte en nauwkeurige spectrale afhandeling van bodemwrijving en golfbreking op basis van het gehele golfspectrum, behoorlijk concurrerend zijn met numerieke modellen die conceptueel geavanceerder zijn (zoals bijvoorbeeld SWASH en SWAN). In de praktijk blijken Mild-Slope modellen zoals HARES bij uitstek geschikt voor het ontwerpen van haven lay-outs.

Nieuwe medewerker: Max Radermacher

Per 1 februari 2018 treedt Max Radermacher in dienst bij Svašek Hydraulics. Na zijn afstudeerstage bij Svašek in 2012 was hij tot eind 2017 als promovendus verbonden aan de TU Delft, waar hij de invloed van grootschalige zandsuppleties op zwemveiligheid heeft onderzocht. Max zal zich bij Svašek richten op hydrodynamische en morfodynamische modelsimulaties, metocean studies […]

Svašek is met “De zoete stuw” genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2017!

Svašek is met “De zoete stuw” genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2017! Stem hier op ons: https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/de-zoete-stuw/ Texel wordt gewaardeerd om de grote diversiteit aan landschappen. Om dit prachtige landschap en de economische functies in stand te houden, is de beschikbaarheid van voldoende zoet water van groot belang. Omringd door zout water is Texel voor zijn zoete […]

Nieuwe certificatie onder ISO 9001:2015

Svašek Hydraulics is al bijna 25 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Vanaf september 2018 wordt de nieuwe versie van deze norm ISO 9001:2015 verplicht. De nieuwe norm karakteriseert zich door de focus op leiderschap, risico management en planning en minder op het vastleggen van procedures. Op basis van audit resultaten beveelt het Lloyd’s Register Svašek Hydraulics […]

Golftransmissie toegevoegd in golfmodel HARES

Het haven golfdoordringingsmodel HARES is uitgebreid met het modelleren van gedeeltelijke golftransmissie en -reflectie van golfbrekers. Voor elke (deel van een) golfbreker kan nu, voor beide kanten afzonderlijk, de reflectie- en transmissiecoëfficiënt worden opgegeven. HARES bevat nu de fysieke verschijnselen van diffractie, refractie, reflectie, shoaling, bodemwrijving, golfbreken, transmissie, richting- en frequentieverdeling. Een voorbeeld met een […]

Onzekerheidsbeoordeling in de kustmorfologie voorspelling met een Bayesian netwerk

In het kader van haar part-time promotie onderzoek presenteert onze medewerkster Anna Kroon deze week haar onderzoek over het gebruik van een Bayesiaans netwerk voor de doorvertaling van onzekerheden in lange termijn morfologisch modelleren op Coastal Dynamics 2017 in Denemarken. Het volledige artikel is te vinden via de volgende link http://coastaldynamics2017.dk/onewebmedia/254_Kroon_Anna.pdf . Presentatie voor de […]

Svašek Hydraulics aanwezig op M&CCE Expo in Londen

Svašek Hydraulics heeft, samen met Netics en Exo Environmental, een stand op de M&CCE Expo in Londen. De M&CCE Expo vindt plaats op 12 en 13 oktober. De samenwerking tussen Netics, Exo Environmental en Svašek is begonnen met het project over de uitbreiding van de Brightling sea haven Engeland. Voor Brightling Sea hebben Svašek, Netics […]

Verbetering Svasek’s CFD-code TUDflow3d

Svasek’s eigen 3D CFD-code TUDflow3d heeft meerdere updates ondergaan met een nauwkeuriger turbulentie subgrid model en nieuwe snellere solvers waardoor een variabele rastergrootte in twee richtingen in plaats van één mogelijk is. Nu kunnen baggerpluimen en andere zeer turbulente mengstromen nog nauwkeuriger worden gesimuleerd. Een voorbeeld van de toepassing van TUDflow3d is de turbulente interactie […]