22, december 2022

PhD-Thesis Floris de Wit

Floris de Wit, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde op 22 december 2022 succesvol zijn proefschrift “Wave shape prediction in complex coastal systems” aan de Technische Universiteit Delft.

Dit werk focuste op het meten, voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met het uiteindelijke doel een betere voorspelling van het golf gedreven sediment transport. Metingen in het Amelander Zeegat zijn eerst gebruikt om de ruimtelijke ontwikkeling van de golfvorm te onderzoeken. Vervolgens is een relatie gevonden tussen de niet-lineaire golfvorm en de gebonden golfhoogte. Uiteindelijk is golfmodel SWAN uitgebreid met een evolutie vergelijking voor de gebonden energie om de golfvorm te voorspellen met spectrale golfmodellen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Floris de Wit.

Floris de Wit

Lead kusthydrodynamica

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP