Metingen

Kustproblemen vragen om specifieke hydrografische metingen. Svašek Hydraulics integreert deze metingen binnen hun modelleringsprojecten en heeft uitgebreide ervaring in het zelf uitvoeren van deze hydrografische metingen.

Het algemene beleid van Svašek Hydraulics is om onze project ingenieurs op te leiden om de metingen zelf uit te voeren om de volgende redenen:

  • Leren omgaan met hydrografische meetapparatuur;
  • om de hydraulische omstandigheden in het veld daadwerkelijk zelf te ervaren;
  • Om de externe factoren te begrijpen, die de nauwkeurigheid van metingen beïnvloeden.

Het resultaat is dat onze ingenieurs meer hydraulische ervaring en kennis krijgen die zij kunnen toepassen in hun studies. Svašek Hydraulics heeft ervaring met het meten van de volgende onderdelen:

  • Bodemligging;
  • Waterstand en getij;
  • Stroming;
  • Golven;
  • Zwevend sediment;
  • Scheepsgeïnduceerde stroming, waterstandsvariaties en afmeerkrachten;
  • AIS scheepsvolgsysteem.

Svašek Hydraulics heeft zelf verschillende soorten meetinstrumenten in bezit en weet , indien nodig, waar noodzakelijke apparatuur te huren is. Onze eigen meetapparatuur omvatten: AWAC-AST ADCP voor stroom- en golfmetingen, OBS-sensor voor gesuspendeerde sedimentmetingen, Valeport stroommeter, diverse divers voor waterstand (druk) metingen.