Animatie zandsluiting Maasvlakte 2

Voorafgaand aan de afronding van de kustverdediging van Maasvlakte II met zand (getijde bekken van ca. 510 ha), werd de haalbaarheid van de, succesvol gebleken, werkmethode onderzocht. Om te beoordelen of de productiecapaciteit van de hopperzuigers groot genoeg zou zijn om de cumulatieve erosie door de sterke stromingen in het sluitgat te kunnen weerstaan, werd het FINEL model ingezet. Hiervoor is een speciale zandafsluitingsmodule ontwikkeld waarin de afname van het sluitgat in de tijd te berekenen is. Met deze module was het mogelijk om inzicht te krijgen in de interactie tussen het gebied rond het sluitgat, de stroomsnelheden, het productiepercentage van de hoppers en de zandverliezen.

Uit de animatie kan waargenomen worden dat het zandlichaam van de kleine afsluitdam van beide zijden langzaam aangroeit, terwijl de stroom het middelpunt van het sluitgat verdiept. Bij de laatst gepresenteerde tijdstap is het sluitgat zo ondiep geworden dat de stroomsnelheid naar nul gaat en het gat is gesloten. Het model werd gekalibreerd met de gemeten zandverliezen vanaf de eerste sluiting in april 2012 (constructie van de zanddam, die ongeveer 270 ha getijde gebied afsloot). Dit bleek goed te kloppen voor de sluiting van de hoofdopening in de kustverdediging.

Ga naar projectblad