• Stromingsberekeningen stuw Driel

  Rondom kunstwerken kunnen complexe 3D-stromingspatronen bestaan, die op hun beurt van invloed zijn op ...

  read more
 • Hydro-morfologische analyse Meghna delta

  De Meghna delta in Bangladesh is een morfodynamisch zeer actief gebied. Kustgebieden langs ...

  read more
 • Modelonderzoek seiches IJburg

  In opdracht van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam (IB) heeft Svašek Hydraulics onderzoek gedaan naar seiches op ...

  read more
 • Metocean studie kabelroutes IJmuiden Ver

  Het windpark IJmuiden Ver in de Noordzee wordt via meerdere ondergrondse kabels verbonden ...

  read more
 • Maersk stromingsvoorspellingen

  Maersk heeft een groot internationaal dekkend verkeersnetwerk van scheeproutes. Getij- en windstromingen hebben in ondiep water grote ...

  read more
 • Waterverversing Buiteneiland IJburg

  Als onderdeel van IJburg wordt Buiteneiland aangelegd. In de definitieve situatie is er een watergang tussen Strandeiland en Buiteneiland ...

  read more
 • Detailmodellering Eiland van Brienenoord

  De gemeente Rotterdam zal in opdracht van Rijkswaterstaat delen van het Eiland van Brienenoord (verder) ontwikkelen als natuurgebied ...

  read more
 • Manoel Island Masterplan

  Marsamxett Harbour is een natuurlijke haven aan de oostzijde van Malta en doet voornamelijk dienst als jachthaven ...

  read more
 • 3D stroming Maasmond

  In het kader van verkennend onderzoek naar een transmissiesysteem op zee voor het windpark project Hollandse Kust Zuid (TOZ HKZ) ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje – ontwerpfase

  In project Waterdunen wordt een natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more