Windpark Afsluitdijk

Diensten:
Morfologische studie
Opdrachtgever:
Provincies Noord-Holland en Friensland
Locatie:
Afsluitdijk
Datum:
1998

Op de Afsluitdijk is een mogelijk windturbineproject gepland. De Afsluitdijk is een 32 km lange dam die het IJsselmeer van de Noordzee afschermt. Het verbindt de provincies Noord-Holland en Friesland. De windturbines worden geplaatst in de zee, in de buurt van de dam.

Deze windturbineconstructies kunnen de natuurlijke waterbeweging en morfologie verstoren. Svašek Hydraulics heeft het morfologische deel van de milieueffectstudie uitgevoerd.

Voor het morfologische deel van de milieueffectstudie werden verschillende opstellingen van de windturbines onderzocht, waarbij is gekeken naar de volgende aspecten:

  • verstoring van de beweging van natuurlijk water;
  • verstoring van de natuurlijke morfologie;
  • veiligheid van de Afsluitdijk;
  • overlast en afstand tot waterwegen en visserij;
  • locatie van kabelverbindingen op de zeebodem.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact