OPDRACHTGEVER
Provincies Noord-Holland en Friensland

LOCATIE
Afsluitdijk

DATUM
1998 (studie)

DIENSTEN
Morfologische studie

PDF downloads

Project sheet (English)