Studie golfdoordringing haven van Sines, Portugal

Diensten:
Golfdoordringingsstudie
Opdrachtgever:
Transgás Atlântico
Locatie:
Sines, Portugal
Datum:
2003

Op verzoek van Transgás Atlântico heeft Svašek Hydraulics een golfstudie uitgevoerd naar de relatie tussen de golfhoogte op de LNG-ligplaats en de offshore golfboei die wordt geëxploiteerd door de haven van Sines Authority APS.

De voorplanting van golfenergie van de offshore locatie naar de LNG ligplaats in de haven wordt berekend met behulp van het numerieke golfmodel HARES. Dit model omvat alle relevante golfprocessen die plaatsvinden in havengebieden, zoals golfbreking, diffractie en reflectie van golven op hellingen en kades.

De modelresultaten tonen de verhoudingen van de golfhoogte bij de offshore boei en de LNG ligplaats. Dit is uitgevoerd voor verschillende golfrichtingen en -perioden en omvat alle relevante golfcondities die zich in dit gebied kunnen voordoen.

De rechter figuren tonen een foto van de LNG ligplaats en een overzicht van de haven. De afbeelding onderaan is het resultaat voor een typische HARES berekening voor een bepaalde golfperiode en -richting. Hierop is de golfhoogte vermenigvuldigingsfactor K op een schaal van 0 tot 2 weergegeven. Deze factor is de verhouding tussen de golfhoogte in het modelgebied (H) en de golfhoogte aan de grens van het modelgebied (H0), dus K = H / H0.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact