Stroommetingen Weymouth

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Stroommeetcampagne
Opdrachtgever:
Nederlands Olympisch Zeilteam, Watersportverbond
Locatie:
Weymouth, Engeland
Datum:
2010

Model validatie voor Nederlandse zeilploeg bij Olympische Spelen 2012

De Olympische Spelen 2012 hebben plaatsgevonden in Weymouth Bay en Portland Harbour, Engeland. Naar aanleiding van de goede ervaring van het Nederlands Olympisch zeilteam tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Qingdao, heeft Svašek Hydraulics het Nederlands zeilteam ook bij de Olympische Spelen 2012 een model voor stroomvoorspellingen in de wedstrijdgebieden opgezet.

Svašek Hydraulics beschikt over een zelf ontwikkeld numeriek stromingsmodel (FINEL) van het gehele continentale plat en de Noordzee. Om dit model toe te passen op het wedstrijdgebied tijdens de Spelen van 2012 is dit model lokaal verfijnd en zijn ter plaatse stroommetingen uitgevoerd.

Deze stroommetingen zijn in september 2010 uitgevoerd door Svašek Hydraulics zelf vanaf een zeiljacht.

De stroommetingen zijn uitgevoerd met behulp van een aan de boot bevestigde ADCP. Met dit meetinstrument is tijdens het varen zowel de stroomsnelheid als de stroomrichting over de gehele waterdiepte gemeten.

Met de verkregen stroomgegevens is het grootschalige stromingsmodel FINEL lokaal gekalibreerd voor het gebied rond Weymouth.

Met dit gevalideerde stroommodel heeft Svašek Hydraulics vervolgens op een 10 minuut interval stroomvoorspellingen aan het Nederlandse Zeilteam geleverd zowel tijdens de trainingsperioden in Weymouth als tijdens de Olympische Spelen 2012 zelf.

De stroomvoorspellingen hebben er mede toe geleid dat het Nederlandse Zeilteam tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Weymouth 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille heeft behaald.

Meer weten?

Neem dan contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Project ingenieur

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP