NorNed elektriciteitskabel Noorwegen – Nederland

Diensten:
Selectie aansluitlocaties, Ecologische en morfologische effectbeoordeling, De gedetailleerde routebeschrijving voor EIA
Opdrachtgever:
NV Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven (SEP)
Locatie:
Waddenzee, Nederland
Datum:
1996

In een gezamenlijk project zijn de Noorse en Nederlandse elektriciteitsmaatschappijen van plan om de netwerken van beide landen te verbinden met een elektriciteitskabel (HVDC) 450 kV met een capaciteit van 600 MW.

De kabel komt in de Noordzee te liggen en zal de Waddenzee moeten doorkruisen tot nabij de Nederlandse aansluitlocatie. Morfologische en ecologische beperkingen zijn belangrijke ontwerpparameters voor de doorkruising van de Waddenzee.

Svašek Hydraulics ontwikkelde vier alternatieve aansluitlocaties en optimaliseerde elk van de alternatieven met het oog op ecologische, morfologische effecten en andere omstandigheden en kosten. Voor de milieueffectrapportage (MER) zijn de gedetailleerde routebeschrijvingen verstrekt, evenals de detaillering van het voorkeursalternatief (Eemshaven). De licenties voor de kabelinstallatie zijn in 1998 verkregen.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact