Morfologische berekeningen Westerschelde Estuarium

Diensten:
2D morfologische berekeningen met FINEL
Opdrachtgever:
Administratie Waterwegen en Zeewezen (België)
Locatie:
Westerschelde
Datum:
2006

Het Westerschelde Estuarium ligt in het zuidwesten van Nederland en is de toegang naar de haven van Antwerpen. Voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven zijn continue grote baggerwerkzaamheden in het estuarium vereist.

De morfologische ontwikkelingen van het Westerschelde Estuarium zijn complex en worden beïnvloed door deze baggeractiviteiten. Svašek Hydraulics werd gevraagd een 2D morfologisch model op te zetten met behulp van FINEL. Het doel was om te zien of dit model de morfologische ontwikkelingen van de laatste decennia op een nauwkeurige manier zou kunnen reproduceren.

Eerst werd het model gekalibreerd over de periode 1995 tot 2002. De validatie van FINEL vond plaats in de periode 1965 tot 2002. Na het kalibratie- en validatiestadium werden vier verschillende bagger- en zandwinscenario’s in de periode 1965 tot 2002 berekend.

De onderstaande figuur toont het gemeten sedimentie- en erosiepatroon ten opzichte van het patroon van FINEL over de periode 1995-2002. De overeenkomst is heel goed zichtbaar. Er werd geconcludeerd dat FINEL kan worden gebruikt om toekomstige ontwikkelingen en mogelijke bagger- en zandwinning alternatieven te berekenen.

© Fotos Beeldbank RWS / Joop van Houdt

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact