Moin Container Terminal

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Morfologische Effecten Studie, suppletie Strategie ontwikkeling, FINEL modellering
Opdrachtgever:
APM Terminals
Locatie:
Moín, Costa Rica
Datum:
2016

APM Terminals bouwt een nieuwe container terminal dicht bij de bestaande haven van Moín, Costa Rica. In de ontwerpfase zijn verschillende morfologische studies uitgevoerd die op twee verwachtte erosie hotspots duiden; 1) dicht bij de Moín riviermonding en 2) ten westen van de terminal.

Het monitorings en mitigatie plan, beschreven in de Environmental Impact Assessment (EIA 2014), schrijft voor dat een plan met maatregelen ontwikkelt moet worden als de erosiegrens van 600 m3/m is bereikt. Deze grenswaarde was bereikt in 2016.

De Moín Container Terminal is gelegen in een voorheen stabiele kustlijn die is afgeschermd voor golven uit het noordwesten door een klein eiland en de havendammen van de haven van Moín. De Moín rivier mond uit naast de bestaande haven en brengt een seizoensgebonden hoeveelheid zand in het systeem.

Svašek Hydraulics heft een coastal zone management plan gemaakt voor de Moín container terminal. Het doel van dit plan is om een aantal erosie beheersmaatregelen voor te stellen, te analyseren en te beoordelen op effectiviteit. In het coastal zone management plan zijn verschillende maatregelen onderzocht die de erosie na aanleg van de terminal moeten mitigeren.

Als eerste stap zijn een aantal empirische beoordelingen uitgevoerd van de morfologische veranderingen in dwars- en langsrichting. Zoals het vaststellen van de sluitdiepte en het bepalen van de evenwichtsoriëntatie van de kustlijn.

Vervolgens zijn verschillende onderhoudsstrategieën onderzocht om de erosie ten westen van de terminal tegen te gaan met het procesgebaseerde morfologische model FINEL. De meest haalbare oplossing is doorgerekend voor een periode van 20 jaar.

Meer weten?

Neem contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP