Marsaxlokk vissershaven, Malta

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
HARES golf modellering, ontwerp Qrejten golfbreker.
Opdrachtgever:
Transport Malta
Locatie:
Marsaxlokk Bay, Malta
Datum:
2018

Golfstudie naar effectiviteit verschillende golfbrekers

De vissershaven van Marsaxlokk ervaart regelmatig golfomstandigheden die niet comfortabel zijn voor de afgemeerde schepen. Om de golfcondities in het noordoosten van Marsaxlokk Bay en de vissershaven te verbeteren, wordt een nieuwe golfbreker in Qrejten Point overwogen. Naast de Qrejten-golfbreker zijn ook enkele andere alternatieven onderzocht.

Voor elk alternatief, evenals voor de huidige situatie en de situatie van een paar jaar geleden (vóór de aanwezigheid van LNG-opslagtanker) is het golfklimaat op verschillende locaties in Marsaxlokk Bay bepaald door numerieke golfmodellering.

De basis voor de golfdoordringingsstudie is het golfklimaat net buiten Marsaxlokk Bay. Dit ‘offshore’ golfklimaat is bepaald met een SWAN numeriek golfmodel van de Middellandse Zee, met behulp van een 20-jarige tijdreeks van windvelden.

Vervolgens wordt de tijdreeks van 20 jaar van het golfklimaat buiten Marsaxlokk Bay overgebracht naar de baai met behulp van het numerieke golfmodel HARES. Voor dit doel is een 3D-transfermatrix opgezet voor vele condities van golfhoogten, golfperioden en golfrichtingen (voor verschillende uitvoerlocaties in de baai). Deze HARES-berekeningen omvatten zowel richting- als frequentieverspreiding. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor alle verschillende scenario’s.

Met de verkregen 3D-matrices is de tijdreeks van het golfklimaat net buiten Marsaxlokk Bay vertaald door interpolatie of extrapolatie naar de uitvoerlocaties in Marsaxlokk Bay. De resultaten zijn gebruikt om het lokale golfklimaat op verschillende locaties in de baai te bepalen.

Voor elke uitvoerlocatie zijn deze tijdreeksen vervolgens gebruikt om de jaarlijkse golfcondities op die locatie en de extreme ontwerpomstandigheden voor de Qrejten en Delimara golfbrekers te bepalen. Met het lokale golfklimaat op de uitvoerlocaties en voor alle verschillende scenario’s is de effectiviteit van de maatregelen geanalyseerd.

Voor nauwkeurige HARES-berekeningen is de lokale bathymetrie van groot belang. De bathymetrie in Marsaxlokk Bay, en vooral in het noordoosten, was niet up-to-date. Om deze reden heeft Svašek Hydraulics vóór de golfstudie dieptemetingen uitgevoerd in een groot deel van Marsaxlokk Bay.

Met de bepaalde extreme golfomstandigheden voor de voorgestelde Qrejten-golfbreker is de bekleding ontworpen. In het ontwerp is een terugkeerperiode van 100 jaar toegepast.

In de YouTube-video’s hieronder is de hoeveelheid golfdoordringing in de vissershaven zichtbaar.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP