Maasvlakte 2

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Numeriek modelleren van de hydrodynamica, golven, golfdoordringing en morfologie
Opdrachtgever:
PUMA
Locatie:
Rotterdam, Nederland
Datum:
2008 - 2012

Assistentie ontwerp havenuitbreiding Rotterdam

Tijdens de aanbestedings- en bouwfase van de Maasvlakte 2, de uitbreiding van de haven van Rotterdam, was Svašek Hydraulics een integraal onderdeel van het ontwerpteam van de aannemer. Als zodanig werd bijna het gehele gamma van onze diensten toegepast in dit project.

De hydraulische randvoorwaarden voor de zeeverdediging van de Maasvlakte zijn berekend met het numerieke golfmodel SWAN. Voor zowel dagelijkse als extreme omstandigheden.

De morfologische ontwikkeling van de zandwinputten, die zijn gebruikt voor de bouw van de zandlichamen, is voor 50 jaar voorspeld met behulp van de morfologische module van FINEL.

In elke bouwfase moest de veiligheid van de bestaande haven, de “Maasvlakte”, worden gewaarborgd. Het was mogelijk om delen van de oude zeeverdediging af te breken voordat de nieuwe constructie werd opgebouwd. De invloed van de golven in elke bouwfase werd beoordeeld met behulp van SWAN-berekeningen en later met het model HARES om de golfdoordringing in het havengebied te simuleren.

In samenwerking met Meteoconsult werd tweemaal per dag een gecombineerde golf- en weersverwachting voor de schepen beschikbaar gesteld.

Een transformatiematrix op basis van SWAN-berekeningen werd gebruikt om de diepwater verwachting van Meteoconsult bij Europlatform naar de Maasvlakte 2 te vertalen. Daarnaast werden met FINEL dagelijks operationele stroomvoorspellingen gegenereerd, inclusief meteo-effecten en de invloed van de meest recente bodemveranderingen, die in de vorm van kaarten aan de schepen werd gedistribueerd.

In verschillende bouwfasen van de harde zeewering werd de morfologische reactie van het onderliggende zandlichaam op de bouw van de steenlagen en de tijdelijke platforms voor de kranen beoordeeld.

In een van de laatste bouwfases moest de zeeverdediging gesloten worden, waardoor een gesloten bekken werd gecreëerd. De sluiting is geheel uitgevoerd met zand. Haalbaarheidsberekeningen en voorspellingen van de zandverliezen werden gemaakt met behulp van de morfologische module van FINEL, inclusief de “productiefunctie”. Deze functie maakt het mogelijk om een langzaam groeiend zandlichaam op te bouwen in het model dat uiteindelijk het gat sluit. Een animatie hiervan is hier te zien.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP