Lange termijn visie Westerschelde

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Morfologische modellering en advies
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat, Haven van Antwerpen
Locatie:
Westerschelde
Datum:
2011 - 2014

Het consortium “Lange termijn visie Westerschelde; Veiligheid en Toegankelijkheid” bestaat uit Deltares, IMDC, Arcadis en Svašek Hydraulics. Het doel van dit project is om advies te geven over de lange termijn doelen van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid.

Binnen het project heeft Svašek Hydraulics zich gefocust op lange termijn morfologische berekeningen van de Westerschelde. Advies is onder andere gegeven over het effect van zandwinning, bagger- en stortstrategieën en ingrepen om het getij te reduceren.

De lange termijn berekeningen zijn uitgevoerd met het proces gebaseerde FINEL model, dat door Svašek Hydraulics is ontwikkeld. Het model is gekalibreerd en gevalideerd op diverse lange termijn periodes. De periode van 1965-2002 (38 jaar) laat goede overeenkomsten zien tussen de berekende en geobserveerde bodemveranderingen.

Een validatie voor de 1860-1970 periode (110 jaar) laat ook zien dat de gemodelleerde en berekende bodemveranderingen goed overeenkomen. Het morfologische model laat dus goede overeenkomsten zien voor historische periodes en dus is het model geschikt bevonden voor lange termijn simulaties.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP