Hydraulische studie herinrichting aansluiting Lek-Lekkanaal

Diensten:
Ontwikkeling van een WAQUA en FINEL model van het Lek gebied, morfologische studie, hydraulische studie.
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Aansluiting van het Lekkanaal op de river de Lek (nabij Nieuwengein)
Datum:
2000

In het kader van het project ‘Uitbreiding ligplaatsen Lekkanaal’ wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de aansluiting van het Lekkanaal op de Lek te verbeteren ten behoeve van de scheepvaart. Het Lekkanaal sluit nu naar het westen onder een hoek van ca 120o aan op de Lek. Van de ca 42.000 beroepsvaartuigen die per jaar het Lekkanaal bevaren komt/gaat ca 99 % van/naar het westen. De verbetering omvat het afronden van de westelijke oeverlijn met een ellipsvormige bocht van 800/500 m. Verwacht wordt dat hierdoor het stroombeeld zal wijzigen. Het is niet alleen voor de scheepvaart van belang om te weten in hoeverre de stroomsnelheden veranderen, maar ook is het van belang te weten wat de consequenties op de waterstanden en morfologie kunnen zijn.

In opdracht van Directie Utrecht van Rijkswaterstaat (RWS) zijn door Svašek Hydraulics simulaties uitgevoerd om de invloed van de gewijzigde aansluiting Lek-Lekkanaal op de waterstanden en de stroomsnelheden te onderzoeken. Voor het modelleren van de hydraulische effecten werden twee verschillende 2DH-modellen gebruikt: WAQUA en FINEL.

Beide modellen zijn gekalibreerd met behulp van ADCP-stroommetingen in verschillende lijnen over en evenwijdig aan de rivier. FINEL toonde betere resultaten en werd verder gebruikt als ontwerpinstrument voor het hydraulische ontwerp.

Het hydraulische ontwerp omvatte onder andere het laten ontstaan van neren in de ingang van de Lek-Kanaal. Bij het binnenvaren van een schip van de Lek naar het Lekkanaal komt het schip van een omgeving met stromend water plotseling in een toestand met vrijwel stilstaand water. Omdat hierbij de krachten, die het water op het schip uitoefent, abrupt veranderen is het invaren in het algemeen een lastige manoeuvre. Een beproefde remedie is het creëren van een gunstige situatie voor neervorming in de doorvaartopening. De ronddraaiende neer drukt de stroomlijnen naar binnen waardoor de stroomgeleiding weer enigszins hersteld wordt en de stroomvertraging ter plaatse van de invaart afneemt.

Naast deze hydraulische studie is ook het effect van deze neren op de onderhoudsbaggervolumes onderzocht en werd een morfologische studie uitgevoerd om de impact van de verschillende verbindingsconfiguraties op de rivierbedding te bepalen.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact