17, juni 2024

PhD-Thesis Anna Kroon

Anna Kroon, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde op 17 juni 2024 succesvol haar proefschrift “Uncertainty in predictions of large-scale sandy interventions” aan de Technische Universiteit Delft.

Dit proefschrift analyseert onzekerheid bij het voorspellen van grootschalige zandige interventies in de kustzone. De resultaten laten zien dat onzekerheidsanalyse niet beperkt kan worden tot de gevolgen van intrinsieke factoren alleen, omdat (epistemische) modelonzekerheid aanzienlijk bijdraagt aan onzekerheden op relevante tijdschalen (1-10 jaar).

Meer weten?

Neem dan contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Project ingenieur

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP