Metocean hindcast data analysis

Op zoek naar metocean gegevens?

Svašek Hydraulics biedt u allerlei metocean data. Svašek maakt gebruik van de NOAA-Wavewatch dataset met meer dan 13 jaar van 3 uurlijkse wind- en golfparameters voor de meeste oceanen en zeeën over de hele wereld. De uitgebreide dataset is een goede basis voor downtime en persistentie analyse, maar ook voor de beoordeling van extreme omstandigheden en de waarschijnlijkheid van overschrijding.

Uiteraard zijn onze metocean-analyses niet uitsluitend gebaseerd op NOAA-gegevens. We weten vaak ook geschikte data te vinden in andere bronnen. We kunnen ook de door de klant verstrekte gegevens in een goed georganiseerde presentatie met duidelijke tabellen en grafieken verwerken. De data analyse kan variëren van slechts een snelle scan tot een zeer gedetailleerde studie inclusief vergelijking met waargenomen data of andere bronnen.

Als gedetailleerd gegevens niet ter plaatse beschikbaar zijn, kan Svašek Hydraulics gegevens vergaren door middel van een modelstudie of zelfs door een meetcampagne te organiseren.