2D Golfspectra modellering in HARES

Volledig 2D golfspectrum modelleren is nu beschikbaar in HARES. Alle lokale golfrichtingen en -frequenties worden hierbij bepaald en zichtbaar gemaakt met behulp van 2D-golfspectra. Inkomende golfenergie kan hiermee worden onderscheiden van gereflecteerde golfenergie.

HARES is een tweedimensionaal numeriek golfmodel waarmee de voortplanting van korte golven wordt berekend in zones nabij de kust, zoals havenbekkens. Het model is gebaseerd op de “2D Mild-Slope Equation” en omvat vele fysische processen: diffractie, refractie, shoaling, (partiële) reflectie en transmissie, (niet-lineaire) bodemwrijving en brekende golven, richtingsspreiding en frequentiespreiding. HARES is “in-house” door Svašek Hydraulics ontwikkeld, en behoort tot de snelste en meest veelzijdig inzetbare Mild-slope-golfmodellen die momenteel beschikbaar zijn.

Als voorbeeld is de haven van Scheveningen gemodelleerd in HARES waarbij voor enkele uitvoerlocaties de 2D golfspectra zijn bepaald. Dit voorbeeld kan hier worden gevonden.