29, mei 2019

2D Golfspectra modellering in HARES

Volledig 2D golfspectrum modelleren is nu beschikbaar in HARES. Alle lokale golfrichtingen en -frequenties worden hierbij bepaald en zichtbaar gemaakt met behulp van 2D-golfspectra. Inkomende golfenergie kan hiermee worden onderscheiden van gereflecteerde golfenergie.

HARES is een tweedimensionaal numeriek golfmodel waarmee de voortplanting van korte golven wordt berekend in zones nabij de kust, zoals havenbekkens. Het model is gebaseerd op de “2D Mild-Slope Equation” en omvat vele fysische processen: diffractie, refractie, shoaling, (partiële) reflectie en transmissie, (niet-lineaire) bodemwrijving en brekende golven, richtingsspreiding en frequentiespreiding. HARES is “in-house” door Svašek Hydraulics ontwikkeld, en behoort tot de snelste en meest veelzijdig inzetbare Mild-slope-golfmodellen die momenteel beschikbaar zijn.

Meer weten?

Neem dan contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Project ingenieur

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP