Zeeuws natuurherstelproject Bath in de Westerschelde bijna klaar!

Svašek Hydraulics heeft de afgelopen jaren regelmatig werkzaamheden uitgevoerd voor diverse projecten die onderdeel zijn van Natuurpakket Westerschelde, waarin waardevolle natuur gecreëerd wordt in gebieden met eerder lage natuurwaarden. In deze projecten is Svašek Hydraulics nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de maatregelen en heeft Svašek Hydraulics de morfologisch modellering verricht.

Met de recent geïmplementeerde maatregelen op het slik van Bath, wordt de stroomsnelheid op het slik verlaagd en kan de veenlaag aanslibben, waardoor er waardevolle natuur in het gebied kan ontstaan. In 2021 volgt het laatste deel van de uitvoering van dit project.

© Foto Sky Pictures Fotografie (27 augustus 2020)

© Foto Sky Pictures Fotografie (27 augustus 2020)