• Operationele forecast OSR

  Voor de operationele processen in de Haven van Rotterdam maakt het Havenbedrijf Rotterdam al vele jaren gebruik van voorspellingen ...

  read more
 • Kierbesluit Haringvliet

  Svašek Hydraulics werkt sinds 2022 aan de actualisatie van het Onderzoeksprogramma Verzilting ten behoeve van het Kierbesluit Haringvliet ...

  read more
 • Hydro-morfologische analyse Meghna delta

  De Meghna delta in Bangladesh is een morfodynamisch zeer actief gebied. Kustgebieden langs ...

  read more
 • Maersk stromingsvoorspellingen

  Maersk heeft een groot internationaal dekkend verkeersnetwerk van scheeproutes. Getij- en windstromingen hebben in ondiep water grote ...

  read more
 • Waterverversing Buiteneiland IJburg

  Als onderdeel van IJburg wordt Buiteneiland aangelegd. In de definitieve situatie is er een watergang tussen Strandeiland en Buiteneiland ...

  read more
 • Hemelwaterafvoer Fenixloods II

  Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste verdieping ...

  read more
 • Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

  Het Pannerdensch Kanaal is een cruciaal onderdeel van het Nederlandse watersysteem, aangezien hier de verdeling van het water ...

  read more
 • Getijdenduiker Killetje

  In project Waterdunen is een binnendijks natuur- en recreatiegebied gecreëerd, waarin het getij de natuurwaarde bepaald ...

  read more
 • Opstellen Qf relaties Rijntakken

  Afvoergegevens (debieten) van de grote rivieren zijn als basisinformatie van direct belang voor het dagelijkse waterbeheer ...

  read more
 • Detailmodellering Eiland van Brienenoord

  De gemeente Rotterdam zal in opdracht van Rijkswaterstaat delen van het Eiland van Brienenoord (verder) ontwikkelen als natuurgebied ...

  read more