OPDRACHTGEVER
Waterschap Scheldestromen en
Projectbureau Zwakke Schakels

LOCATIE
Zeeuws-Vlaanderen, Nederland

DATUM
2011 – 2012

DIENSTEN
SWAN golfmodellering,
Morfologische advisering,
Gedetailleerd ontwerp waterkering,
Duinafslag berekeningen.