Zwakke schakel Waterdunen

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Golfmodellering, morfologische advisering, gedetailleerd ontwerp waterkering, duinafslag berekeningen
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen en Projectbureau Zwakke Schakels
Locatie:
Waterdunen, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland
Datum:
2011 – 2012

Ontwerp zeewering

Zwakke Schakel Waterdunen is één van de vijf Zwakke Schakels in Zeeuws-Vlaanderen. Waterdunen ligt in Zeeuws-Vlaanderen aan de monding van de Westerschelde, ten westen van Breskens, vlakbij het dorp Nieuwe Sluis. Een zwakke schakel is een onderdeel van de zeewering die, bij het maximale scenario voor zeespiegelstijging binnen nu en 2020, niet meer aan de veiligheidsnormen zal voldoen.

Het project Waterdunen betreft een combinatie van kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Oud-Breskenspolder. In het plan Waterdunen wordt een Klimaatdijk aangelegd met daarachter een intergetijdegebied van schorren en slikken. Dit estuarien natuurgebied en het getij daarin worden gecreëerd door een open verbinding te maken met de Westerschelde in de vorm van een doorlaatmiddel in de waterkering. Svašek Hydraulics is gevraagd de kustversterking van het project uit te werken alsmede de hydraulische advisering van het project.

Het numerieke golfmodel SWAN is gebruikt om de hydraulische randvoorwaarden met een overschrijdingsfrequentie van eens per 4000 jaar af te leiden. Daarbij is bodemligging gegeneerd, welke past bij het huidige suppletiebeleid (BKL) en daarnaast is plaatselijk rekening gehouden met morfologische ontwikkelingen binnen de planperiode.

Het ontwerp van de waterkering is uitgewerkt tot op besteksniveau. Daarbij zijn o.a. de volgende facetten aan de orde gekomen: dimensionering steenbekleding (Steentoets), bepaling optimale profiel en overslagberekeningen (PC-overslag), duinafslagberekeningen (toetsing huidige profiel en ontwerp nieuw profiel) en ontwerp aansluitingsconstructies.

De werkzaamheden aan de dijk worden uitgevoerd in 2013.

© Illustratie door Eric van Rootselaar, © Foto Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP