Zwakke schakel Cadzand-Bad

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
SWAN golfmodellering, HARES golfdoordringing, FINEL morfologische berekeningen, Optimalisatie en ontwerp zeewering, Ontwerp jachthaven
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen en Projectbureau Zwakke Schakels
Locatie:
Cadzand-Bad, Nederland
Datum:
2011 - 2015

Ontwerp zeewering en jachthaven

Cadzand-Bad is één van de vijf Zwakke Schakels Zeeuws-Vlaanderen. Naast het versterken van de kust wordt een haven aangelegd met 125 ligplaatsen en vindt er ruimtelijke ontwikkeling plaats. Het project is aanbesteed als D&C contract, waarbij Svašek Hydraulics vanaf de MER tot en met uitvoering betrokken is bij het project.

Een zwakke schakel is een onderdeel van de zeewering die, bij het maximale scenario voor zeespiegelstijging binnen nu en 2020, niet meer aan de veiligheidsnormen zal voldoen.

Svašek Hydraulics heeft gedurende het project verschillende diensten geleverd. Zo is het referentie-ontwerp van de jachthaven door Svašek Hydraulics uitwerkt (harde waterkering, havendammen, duingebied, aansluitconstructies, etc.), zijn de technische eisen voor de aanbesteding opgesteld, zijn de nautische aspecten van de aanleg van de haven doorgrond en is technische advies gegeven over en voorzien in kwaliteitsborging van het aannemersontwerp.

Hiertoe zijn verschillende modellen ingezet. Met behulp van golfmodel SWAN heeft Svašek gedetailleerde ontwerpcondities voor de waterkering bepaald. De golfdoordringing in de haven is bepaald met havenresonantiemodel HARES. Om verschillende lay-outs te kunnen beoordelen en zo het ontwerp van de jachthaven en de effecten van golfoverslag op de zeewering te optimaliseren zijn talrijke berekeningen uitgevoerd.

Morfodynamisch model FINEL is ingezet om de te verwachtten morfologische ontwikkeling voor de verschillende ontwerpvarianten te bepalen. Daarnaast is het model ingezet om het baggerbezwaar in de toegangsgeul van de haven te bepalen, om de stromingscondities in de haven tijdens spuien te bepalen en het effect van de aanleg van de jachthaven op de zwemveiligheid te onderzoeken.

In 2016 is de jachthaven opgeleverd en in gebruik genomen.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP