OPDRACHTGEVER
Waterschap Scheldestromen en
Projectbureau Zwakke Schakels

LOCATIE
Breskens, Nederland

DATUM
2011 – 2012

DIENSTEN
SWAN golfmodellering,
Gedetailleerd ontwerp waterkering.

PDF downloads

Project sheet (English)