Windpark Borssele

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Ontwerp steenbestorting, innovatieve schuifspanning benadering, tijdserie analyse
Opdrachtgever:
TenneT TSO
Locatie:
Nederland
Datum:
2016

Stabiliteit steenbestorting

TenneT TSO is verantwoordelijk voor de installatie van de stroomkabels tussen de locaties van het Borssele windpark en het vaste land. De kabel zal worden beschermd met een steenbestorting. TenneT heeft Svašek Hydraulics gevraagd om de steenbestorting voor vier locaties langs het kabeltracé, op basis van de daar heersende golf- en stroomcondities, te dimensioneren.

De hydraulische omstandigheden op deze vier locaties zijn heel verschillend. De locaties liggen in open zee, de getijde geul of op de platen van de Westerschelde. Afhankelijk van de locatie bepalen de golfcondities, de stroomcondities of een combinatie van beide de ontwerpomstandigheden.

Karakteristieke golf- en stroomcondities zijn afgeleid van lange termijn simulaties met een SWAN golfmodel en een FINEL hydraulisch stroommodel.

Voor alle locaties is een innovatieve aanpak toegepast. Deze benadering is gebaseerd op de bodemschuifspanning die het gevolg is van golf- en stromingskrachten. In deze benadering wordt de steengrootte afgetrokken van de bodemschuifspanning. Dit biedt de mogelijkheid om golfkrachten en stroomkrachten op een geavanceerde manier te combineren.

Om de betrouwbaarheid van de berekende steengrootte te verbeteren, zijn verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld de benodigde steengrootte voor 1 op 50 jaar hydraulische conditie vergeleken met die bij een 1 op 100 jaar conditie.

Volgens deze beoordeling waren de benodigde steengroottes slechts marginaal hoger voor de 1 op 100 jaar condities, dus de veiligheidsmarge voor de steengrootte kon minder conservatief worden gekozen. Dit kan de kosten voor de klant mogelijk aanzienlijk verlagen.

Meer weten?

Neem contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP