Waterbeweging over getijdeplaten Westerschelde (ECOMORF)

Diensten:
Verificatie van de berekenden en gemeten stroomsnelheden op getijdeplaten, kalibratie van de bodemruwheid per geomorfologische eenheid
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Westerschelde
Datum:
2002

De waterbeweging over getijdeplaten is niet belangrijk voor de algemene waterbeweging in estuaria en wordt daarom niet geanalyseerd bij de kalibratie van numerieke stromingsmodellen van deze gebieden. Om vragen over beheer en beleid te beantwoorden is een goede reproductie van de stroomsnelheden op deze getijdeplaten noodzakelijk. Dit geldt vooral voor ecologische vragen.

In dit project is een 2DH WAQUA model van de Westerschelde (SCALWEST) geverifieerd met snelheidsmetingen op de getijdeplaten. Het numerieke stromingsmodel WAQUA is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. De verificatie liet zien dat het model de stroomsnelheid in het algemeen onderschat met een factor 1,5 à 2.

Een gevoeligheidsanalyse toonde aan dat de bodemwrijving van het model de enige parameter was die deze afwijking kon verklaren. Omdat het voor de algemene waterbeweging niet belangrijk is, is de bodemwrijving op getijdeplaten op dezelfde manier gedefinieerd als in de hoofdgeulen.

Om de modelprestatie te vergroten werd een geomorfologische kaart van de getijdenplaten gebruikt. Voor elke geomorfologische eenheid werd een bodemruwheid gedefinieerd met behulp van een ruwheidsschatter. De bodemruwheid werd vervolgens geoptimaliseerd door te kalibreren op de metingen.

Deze nieuwe aanpak van kalibratie van de getijdeplaten is gebruikt in het Westerschelde model met de nieuwste beschikbare bodemligging.

© Foto’s Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact