OPDRACHTGEVER
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)

LOCATIE
Westerschelde

DATUM
2002 (studie)

DIENSTEN
Verificatie van de berekenden en gemeten stroomsnelheden op getijdeplaten,
kalibratie van de bodemruwheid per geomorfologische eenheid