OPDRACHTGEVER
Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie (VNSC)

IN SAMENWERKING MET
Royal Haskoning

LOCATIE
Terneuzen

DATUM
2009-2010

DIENSTEN
2DV en 3D berekeningen dichtheidstroming
(FINEL)

PDF downloads

Project sheet (English)