Verzilting kanaalzone Gent-Terneuzen

Diensten:
2DV en 3D berekeningen dichtheidstroming
Opdrachtgever:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)
Locatie:
Terneuzen
Datum:
2009-2010

De Vlaamse Hollandse Schelde Commissie (VNSC) voert een onderzoeks-programma uit dat de mogelijkheden voor verdere economische ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen (KGT-zone) onderzoekt. Er zijn verschillende economische scenario’s vastgesteld, evenals diverse alternatieve maatregelen voor de uitbreiding, verbreding of verdieping van de drie huidige sluizen bij Terneuzen.

Al deze maatregelen zullen tot op zekere hoogte de jaarlijkse hoeveelheid zeezout dat het kanaalgebied binnentreedt beïnvloeden (verzilting). Verzilting vormt een bedreiging voor de watervoorziening in de landbouw en heeft ook andere nadelen, bijv. voor de zoetwater ecologie.

VNSC heeft Svašek Hydraulics en Royal Haskoning gevraagd een eenvoudig te bedienen model te ontwikkelen (spreadsheetformaat), waarmee KGT-beleidsmakers snel de invloed van diverse maatregelen en scenario’s op de verzilting van het Kanaal Gent Terneuzen in kaart kunnen brengen.

Het spreadsheetmodel is gebouwd door Royal Haskoning op basis van beschikbare meetgegevens, voorspellingen van economische scenario’s en elementaire simulaties van de uitwisseling van zoet en zout water gedurende de schutting van schepen uitgevoerd door Svašek Hydraulics, gebruikmakend van het door Svašek ontwikkelde stromingsmodel FINEL.

Voor verschillende sluisalternatieven bij Terneuzen zijn met de 3D modus van FINEL berekeningen uitgevoerd en is de verzilting als gevolg van dichtheid-stroming tijdens het schutproces bepaald (3D en als functie van de tijd). Ook zijn de effecten van verscheidene verzachtende maatregelen beoordeeld, zoals waterjets, luchtbellenscherm, afvoerkanalen, verschillen in bodemniveau.

Geconcludeerd wordt dat een slimme combinatie van deze verzachtende maatregelen de verzilting in het KGT-gebied sterk kan verminderen. De resultaten van de 3D-berekeningen zijn gebruikt om de “operationele tool” (spreadsheet) van Royal Haskoning te kalibreren.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact