Verwachte bodemontwikkeling Hedwigepolder en omgeving

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Modelleren morfologie, zand-slibinteractie
Opdrachtgever:
Miedas Juridisch Advies
Locatie:
Hertogin Hedwigepolder (NL) en Prosperpolder (BE)
Datum:
2014

Ten gevolge van ontpolderen

Het kabinet heeft op 22 december 2012 besloten tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Svašek Hydraulics heeft een modelstudie uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van de Hedwigepolder in geval van ontpoldering. De modelberekeningen zijn uitgevoerd met het numerieke stromingsmodel FINEL, waarbij zowel de zand- als slibfractie is meegenomen. Het model is recentelijk gekalibreerd en gevalideerd op meerjarige morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde.

De resultaten van de modelberekening tonen dat de Hedwigepolder en de naastgelegen Prosperpolder onderhevig zijn aan significante sedimentatie. De slibfractie levert verreweg de grootste bijdrage. De snelheid waarmee de polders sedimenteren is volgens het model dusdanig dat na 20 jaar ongeveer de helft van de polders een hoogte boven de gemiddelde hoogwaterstand bereikt heeft. Door berekeningen uit te voeren met verschillende parameterinstellingen is een bandbreedte gecreëerd in de aanslibbingssnelheid.

Omdat aanslibbing na 20 jaar nog steeds gaande is, betreft het geschetste beeld niet het eindbeeld, maar een ontwikkelingsfase. Reductie van intergetijdenareaal en ophoging van de bodem zullen doorgaan tot de polder volledig is opgevuld.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP