Verplaatsing Middelplaat

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Morfologische trend analyse
Opdrachtgever:
DOW Chemical / Lievense CSO
Locatie:
Terneuzen, Nederland
Datum:
2013

Morfologische ontwikkeling plaat-geulen stelsel in de Westerschelde

DOW Chemical exploiteert twee olie pijpleidingen die de hoog dynamische Westerschelde kruisen. Door de sterke morfologische veranderingen komen de pijpleidingen regelmatig bloot te liggen. De huidige strategie is om over een beperkte lengte de leidingen ieder jaar te verdiepen. Omdat deze mitigatie maatregel in de toekomst niet oneindig kan worden doorgezet, zijn alternatieven onderzocht. In dit kader is een morfologische trend analyse langs het leiding tracé uitgevoerd.

Het leidingen tracé gaat van Ellewoutsdijk via de Everingen, de Zuid-Everingen, de Middelplaat en Pas van Terneuzen naar Terneuzen.

De leidingen komen vooral bloot te liggen door de jaarlijkse verplaatsing en veranderende oriëntatie van de Zuid-Everingen.

In de Westerschelde zijn twee-jaarlijkse, en voor de recentere jaren jaarlijkse, bodemmetingen beschikbaar voor de periode 1955 – 2012. Deze bodems zijn gebruikt voor een morfologische trendanalyse langs het leidingen tracé.

Een deel van de waargenomen trends kan worden toegewezen aan de bagger- en stortactiviteiten ten behoeve van de vaargeul in de nabijheid van de Zuid-Everingen.

Extrapolatie van de morfologische trends is gebruikt om een lange termijn advies te geven over de stabiliteit van de pijpleidingen. De toekomstige morfologische ontwikkelingen van het gebied blijken sterk afhankelijk te zijn van de bagger- en stortactiviteiten en zullen bij voortzetting van het huidige beleid naar verwachting geen verandering van de huidige verdiepingsstrategie nodig maken.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP